Vinterförvaring

Vinterförvaring i ladan på Beckershof

Kostnad:

Båtar: 1500 kr/säsong

Betalning sker innan insättning av båtarna via Bankgiro 325-5692 (Obs märk din betalning med namn).

Ansökan om plats sker till: batklubben@beckershof.se

Uttag av vinterförvarade båtar ur ladan sker den 21:e april 2024 kl 11:00.(Endast denna dag). Kvar varande båtar debiteras efter detta datum. 

Båtar in ladan söndagen den 22:e September 2024. Klockan 11:00.(Endast denna dag).Vi tar inte emot husvagnar eller husbilar. Vi tar endast emot båtar som fått bekräftelse om plats.