Ordningsregler

Ärade gäst! För att alla ska trivas här på Beckershof önskar vi att samtliga följer nedanstående ordningsregler.

  1. Medlemskap i Beckershofs båtklubb berättigar medlemmen och dennes familj att fiska med handredskap i Tislången och Tisnaren. Inom Beckershofs område. Se sjökort vid anslagstavlan för orientering.
  2. All sorts kräftfiske är TOTALT FÖRBJUDEN och anmäls till polis om detta förekommer.
  3. Fiske med nät är ej tillåtet.
  4. Motorkörning med drag (s.k. Trolling) är endast tillåtet i Tisnaren.
  5. Respektera att tomgångs körning gäller mellan hamnen och dom yttre bojarna.
  6. Vatten skidor eller andra släpleksaker är ej tillåtet i Tislången, (med undantag för Beckershofs herrgård under event)
  7. Varje båtägare är själva skyldiga att hålla rent och snyggt runt sin båtplats både på land och i vatten tex växlighet m.m.
  8.  Att köra fram sin bil vid lossning och lastning är tillåtet, men ska sedan så fort som möjlig köras ut till parkeringen, D.v.s ej på våra gräsmattor.
  9. Till er som använder våra toaletter ber vi er att lämna toaletten i snyggt och fint skick så som ni förväntar er att den ser ut när ni kommer. Och ber er även spara på vattnet då detta är ett slutet system som måste tömmas med spolbil.

Kontakt

Vid eventuella frågor eller funderingar så går det bra att maila batklubben@beckershof.se