Jakt

Viltet är en viktig del av godsets naturtillgångar. Vi bedriver sedan 40 år en aktiv vilt- och miljövård. Detta är en naturlig del av jakten som säkerställer att den biologiska mångfalden bevaras på Beckershof. Dessutom är jakten numera en av godsets ekonomiska verksamheter.

På markerna rör sig älg, dovhjort, vildsvin och rådjur. Här finns också naturliga och iordningställda våtmarker för andfågel. Vi bedriver en exklusiv jakt med fokus på kvalitet. 

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information om våra jaktarrangemang.