Vinterförvaring i ladan på Beckershof:

Kostnad:

Båtar 1200 kr/säsong

Betalning sker innan insättning av båtarna via Bankgiro 325-5692 (Obs märk din betalning med namn). 

Ansökan om plats sker till:

batklubben@beckershof.se 

Uttag av vinterförvarade båtar ur ladan sker den 23:e april 2023 kl 11:00.(Endast denna dag). Kvar varande båtar debiteras efter detta datum. 

Båtar in ladan söndagen den 24:e September 2023. Klockan 11:00.(Endast denna dag).Vi tar inte emot husvagnar eller husbilar. Vi tar endast emot båtar som fått bekräftelse om plats.